ลงวิชาค้ำประกัน จำนอง จำนำ (LAW2010) ไว้ วันนี้มีตัวช่วย (มาตรา) มาแนะนำ