ลงทะเบียน ภาค s/62 ไปรษณีย์ : 2 - 13 มี.ค. 2563

ลงทะเบียน ภาค s/62 Internet : 10 - 16 มี.ค. 2563

ลงทะเบียน ภาค s/62 สาขาฯ : 21 - 23 มี.ค. 2563

วันสอบไล่ ภาค s/2562 : 23, 24, 30, 31 พ.ค.2563

คลิกอ่านรายละเอียด