ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัคร

chudai xxx movie

chudai xxx movie

chudai xxx movie

new best sexy video

new best sexy video shree devi xxx image xxxsextresxxx.click

telexxxporn.click

pornvixxx.click

sexporntubexxx.click

    

 

ผศ.บุญชาล ทองประยูร

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

 

อ.รัสวรรณ อดิศัยภารตี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจ.ลพบุรี 

 

 

 

นางสาวเพ็ญพิชญา  จริตพันธ์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจ.ลพบุรี