ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี สอบที่โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่