วันที่ 31 มีนาคม 2560

ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดลพบุรี