วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง ลพบุรี