วันที่ 30 มีนาคม 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง ลพบุรี