วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ณ ห้อง KSB 101 ม.รามคำแหง ลพบุรี