วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ณ ห้อง APB 102 ม.รามคำแหง ลพบุรี