วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ณ วัดห้วยเปี่ยม ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี