โครงการรามฯร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 20 สิงหคม 2560