วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2562