พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี

วันที่ 6 เมษายน 2562