chudai xxx movie

chudai xxx movie

sex video

new best sexy video freexvideotubes.org

fastmobiporn.org

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

bozpornxxx.click

pornvixxx.com xxxsextresxxx.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net tweensexxx.com sexmagporn.xyz

fastmobilesporn.com

sexporntubexxx.xyz
จัดกิจกรรมอบรม Online 
"เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา"
ให้กับน้องๆ ป.ตรี ที่กำลังจะจบการศึกษา
โดย จัดหางานจังหวัดลพบุรี
ณ ห้อง KSB101 อาคารโกษาธิบดี

ผศ.สาธิษฐ์ นากกระแสร์ รธก.ฝ่ายนโยบายและแผน ผู้แทนอธิการบดี ม.รามคำแหง เปิด ณ ไร่ไพวัลย์ กล้วยหอม พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าฯจ.ลพบุรี ด้วยกล้วยหอมคาเวนดิช ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 19 ก.ค. 2565 
ได้คะแนนระดับ "ดีมาก"
ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ตรวจ
และทีมงานทุกๆ ท่าน

นักศึกษาใหม่เตรียมตัวให้พร้อม
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ณ สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี
โดยมี ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ม.รามคำแหง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ
 
มีศิษย์เก่าร่วม “เล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ”

นำโดย รศ.ปิยะ, ผศ.อัญชลี, อ.ภาสกร, อ.ภัคคนันต์ และบุคลากรสาขาฯจ.ลพบุรี
ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการ U2T
บัณฑิต และประชาชนให้ความร่วมมือดีมาก