chudai xxx movie

chudai xxx movie

sex video

new best sexy video freexvideotubes.org

fastmobiporn.org

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

bozpornxxx.click

pornvixxx.com xxxsextresxxx.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net tweensexxx.com sexmagporn.xyz

fastmobilesporn.com

sexporntubexxx.xyz

 

วันที่ 17 มกราคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นประธานวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี โดยมี ผศ.ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม และบุคลากรของสาขาฯ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” 🧹🍂ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาจ.ลพบุรี