chudai xxx movie

chudai xxx movie

sex video

new best sexy video freexvideotubes.org

fastmobiporn.org

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

bozpornxxx.click

pornvixxx.com xxxsextresxxx.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net tweensexxx.com sexmagporn.xyz

fastmobilesporn.com

sexporntubexxx.xyz

 วันที่ 24 มีนาคม 2565

ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ต.อ.ศิริพจน์ ฤกษ์สภาพ

ผู้กำกับการสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ ๕ ทศวรรษรามคำแหง กฎหมายสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โดยมีอ.ดร.เปาว์ จำปาเงิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจ.ลพบุรี

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ท่าน ได้แก่ อ.กุลทิตา ยุวะหงษ์ และ อ.ภาณุ ตติยะวรนันท์ มีข้าราชการตำรวจร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้อง KSB101 อาคารโกษาธิบดี สาขาฯจ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565