ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัคร

กำหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 45 ณ สาขาฯจ.ลพบุรี

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอาคารศรีนครา ชั้น 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

คลิกอ่านกำหนดการฝึกซ้อม