อธิการม.ร. เยี่ยมสาขาฯจ.ลพบุรี

 

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายวิทวัส  บุญญูสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ.พันธ์เทพ  วิทิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ว่าที่พ.ต.โยธิน  ไพรพนานนท์

ผอ.สำนักงานอธิการบดี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสาขาฯ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสาขาฯ

ณ สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม