กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 45
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช Read More...
IMAGE เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560
สอบราคาจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดอาคารโกษาธิบดี (KSB)... Read More...
IMAGE ขอบเขตงาน (TOR)
การจ้างเหมาบริษัททำความสะอาดอาคารโกษาธิบดี (KSB)... Read More...
IMAGE รายละเอียดใบประมาณราคากลาง
อาคารโกษาธิบดี (KSB) อาคารเรียน 3 ชั้น อาคารศรีนครา (SNR)... Read More...
IMAGE ตารางแสดงวงเงิน
อาคารโกษาธิบดี (KSB) อาคารเรียน 3 ชั้น อาคารศรีนครา (SNR)... Read More...
IMAGE ประกาศสอบราคาจ้าเหมาบริการทำความสะอาด
อาคารโกษาธิบดี (KSB) อาคารเรียน 3 ชั้น อาคารศรีนครา (SNR)... Read More...
IMAGE ประกาศลงทะเบียนป.โท ภาค 2/2559 ชั้นปีที่ 2
ลงทะเบียนปริญญาโท ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.30... Read More...
IMAGE ประกาศการเรียนการสอน RAM6000 ปีการศึกษา 2559
เรียนระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ... Read More...
IMAGE ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2558 ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ณ... Read More...
IMAGE ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2558 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2559 ณ สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี Read More...
IMAGE ประกาศขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2559 หมายเหตุ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ 1/2559
ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ 23-25 กันยายน 2559 จำนวนเงิน... Read More...
IMAGE ประกาศขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2559 หมายเหตุ... Read More...
IMAGE ประกาศขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียน ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-29... Read More...
IMAGE กำหนดการลงทะเบียน รุ่น 9 งวดที่ 4
คลิกอ่านประกาศด้านล่างนี้ค่ะ Read More...
IMAGE ประกาศสอบแก้ I (ไอ)รป.ม.รุ่น 8 วันที่ 20 มิ.ย.58
สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. คลิกอ่านด้านล่างค่ะ Read More...