ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัคร


( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_754.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.602320424232modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.603220529360SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.603920553920imagejpeg ( ).../image.php:572

( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_753.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.605620435720modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.606420542896SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.607120568552imagejpeg ( ).../image.php:572

( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_752.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.608720441984modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.609520548344SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.610220573600imagejpeg ( ).../image.php:572

( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_751.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.611820464416modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.612620571560SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.613420597184imagejpeg ( ).../image.php:572

( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_742.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.615020470528modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.615920577704SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.616620603328imagejpeg ( ).../image.php:572

( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_741.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.618320476200modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.618820582560SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.619620607816imagejpeg ( ).../image.php:572

( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_740.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.621320498448modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.621920604824SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.622620630080imagejpeg ( ).../image.php:572

( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_739.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.624320504008modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.624820610368SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.625520635624imagejpeg ( ).../image.php:572

( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_738.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.627220509760modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.627720617720SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.628420643344imagejpeg ( ).../image.php:572

( ! ) Warning: imagejpeg(images/thumbnails/lne/thumb_168_737.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/libraries/syw/image.php on line 572
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002238536{main}( ).../index.php:0
20.05505842480Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.256316040176Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.256416040912Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.276116458976Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.276116459048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:567
70.291216856744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:793
80.291216856968Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:501
90.589019909224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.589219947208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.590320201112include( '/var/www/html/modules/mod_latestnewsenhanced/mod_latestnewsenhanced.php' ).../ModuleHelper.php:200
120.590520201744modLatestNewsEnhancedHelperStandard::getList( ).../mod_latestnewsenhanced.php:44
130.630120531936modLatestNewsEnhancedHelper::getImageFromSrc( ).../helper_standard.php:1238
140.630620638296SYWImage->createThumbnail( ).../helper.php:199
150.631320663552imagejpeg ( ).../image.php:572
 • วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565
  ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจ.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565
 • วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบปีที่ 51
  น.ส.เพ็ญพิชญา จริตพันธ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจ.ลพบุรี ทำหน้าที่ผู้แทน รธก.จ.ลพบุรี พร้อมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร ร่วมถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และประกอบพิธีสงฆ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี  ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
 • รธก.ลพบุรี เข้าพบผู้ว่า จ.ลพบุรี
  ผศ.รัสวรรณ อดิศัยภารดี รธก.ฝ่ายวิทยบริการจ.ลพบุรี เข้าพบ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี ณ ศาลากลางจ.ลพบุรี เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อนโยบายต่าง ๆ ของทาง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • วันปิยะมหาราช 2565
  ผู้ว่าฯจ.ลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล เป็นประธานประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจ.ลพบุรี
 • ยินดีต้อนรับรธก.ฝ่ายวิทยบริการจ.ลพบุรี
  ยินดีต้อนรับ ในการกลับมารับตำแหน่ง รธก.ฝ่ายวิทยบริการจ.ลพบุรีอีกครั้ง ผศ.รัสวรรณ อดิศัยภารดี มาพร้อมกับงานแน่นๆ ในหนึ่งวัน
 • แบ่งปันต้นไม้ให้กับ สาขาฯจ.อุทัยธานี
  สาขาฯจ.ลพบุรี ได้รับเกียรติจาก อ.กุลทิตา ยุวะหงษ์ ผช.อธก.จ.อุทัยธานี พาคณะเจ้าหน้าที่ มาดูงานการจัดภูมิทัศน์ โดยได้นำต้นสับปะรดสีกลับไปเพื่อปลูก ณ สาขาฯจ.อุทัยธานี ต่อไป
 • กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 3
  นศ.ป.ตรี ร่วมจัดสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าวัด และทำความสะอาดรอบๆ บริเวณวัด ณ วัดโคกหม้อ อ.เมือง จ.ลพบุรี
 • ลงพื้นที่ U2T ต.ชอนม่วง ต.พุคา ต.สนามแจง
  นำโดย รศ.ปิยะ, ผศ.อัญชลี, อ.ภาสกร, อ.ภัคคนันต์ และบุคลากรสาขาฯจ.ลพบุรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการ U2T บัณฑิต และประชาชนให้ความร่วมมือดีมาก
 • ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 ก.ค. 2565  ได้คะแนนระดับ "ดีมาก" ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ตรวจ และทีมงานทุกๆ ท่าน
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
  นักศึกษาใหม่เตรียมตัวให้พร้อม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี โดยมี ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ม.รามคำแหง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ   มีศิษย์เก่าร่วม “เล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ”
นโยบาย cookies

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookies โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies