คลิกอ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
IMAGE ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ภาค 2/2558
สอบประมวลความรู้ข้อเขียน 17-18 พ.ค. 2559      *ค่าลงทะเบียน... Read More...
IMAGE กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ภาค 2/2558
ลงทะเบียนสอบ : 25-27 เม.ย. 2559 สอบข้อเขียน : 30 เม.ย.-1 พ.ค. 2559 Read More...
IMAGE กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์ ภาค 2/2558
ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ : 10-12 พ.ค. 2559 สอบข้อเขียน : 14-15 พ.ค.... Read More...
IMAGE กำหนดการปัจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 จังหวัด ณ... Read More...
IMAGE กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 จังหวัด... Read More...
IMAGE กำหนดการลงทะเบียน รุ่น 9 งวดที่ 4
คลิกอ่านประกาศด้านล่างนี้ค่ะ Read More...
IMAGE ประกาศสอบแก้ I (ไอ)รป.ม.รุ่น 8 วันที่ 20 มิ.ย.58
สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. คลิกอ่านด้านล่างค่ะ Read More...