คลิกเพื่ออ่านเกณฑ์การประกวด ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความและบทร้อยกรอง

ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

...

Read more ...
IMAGE วันสอบและสถานที่สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) คณะบริหารธุรกิจ
ภาค 2/2558  สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2559... Read More...
IMAGE ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ภาค 2/2558
สอบประมวลความรู้ข้อเขียน 17-18 พ.ค. 2559      *ค่าลงทะเบียน... Read More...
IMAGE กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ภาค 2/2558
ลงทะเบียนสอบ : 25-27 เม.ย. 2559 สอบข้อเขียน : 30 เม.ย.-1 พ.ค. 2559 Read More...
IMAGE โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาค 2/2558
รับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.30 น.... Read More...
IMAGE ประกาศโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ประจำปี 2558
จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค : 28-29 พ.ค. และ 2-3 มิ.ย.... Read More...
IMAGE กำหนดการลงทะเบียน รุ่น 9 งวดที่ 4
คลิกอ่านประกาศด้านล่างนี้ค่ะ Read More...
IMAGE ประกาศสอบแก้ I (ไอ)รป.ม.รุ่น 8 วันที่ 20 มิ.ย.58
สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. คลิกอ่านด้านล่างค่ะ Read More...