คลิกลงชื่อผู้สนใจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 

ลงชื่อผู้สนใจ ...

Read more ...
IMAGE ประกาศสอบราคางานปรับปรุงหลังคาอาคารโกษาธิบดี
- ประกาศสอบราคางานปรับปรุงหลังคาอาคารโกษาธิบดี... Read More...
IMAGE คุณลักษณะชุดสูท ประจำปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษาทั้งชายและหญิง ตั้งแต่วันที่ 18-21... Read More...
IMAGE ประกาศเรียกเปิดซองเสนอราคาจ้างตัดสูท ประจำปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษาทั้งชายและหญิง ตั้งแต่วันที่ 18-21... Read More...
IMAGE เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด
รายการพัสดุเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 50... Read More...
IMAGE ประกาศกำหนดสอบแก้เกรดไอ ป.โท ภาค 1/2559
คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 25,... Read More...
IMAGE ประกาศลงทะเบียนป.โท ภาค 2/2559 ชั้นปีที่ 2
ลงทะเบียนปริญญาโท ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.30... Read More...
IMAGE ประกาศการเรียนการสอน RAM6000 ปีการศึกษา 2559
เรียนระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ... Read More...
IMAGE ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2558 ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ณ... Read More...
IMAGE ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2558 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2559 ณ สาขาวิทยบริการฯจ.ลพบุรี Read More...
IMAGE ประกาศขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2559 หมายเหตุ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ 1/2559
ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ 23-25 กันยายน 2559 จำนวนเงิน... Read More...
IMAGE ประกาศขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2559 หมายเหตุ... Read More...
IMAGE ประกาศย้ายโอนระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค. 2560... Read More...
IMAGE แจ้งชดเชยการบรรยายส่วนภูมิภาค 1/2559
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559    Read More...
IMAGE เปลี่ยนแปลงบรรยายสรุป วิชา ACC2134 ภาค 1/2559
จากเดิม บรรยายสรุปวันที่ 11 กันยายน 2559 เปลี่ยนเป็น... Read More...
IMAGE กำหนดการลงทะเบียน รุ่น 9 งวดที่ 4
คลิกอ่านประกาศด้านล่างนี้ค่ะ Read More...
IMAGE ประกาศสอบแก้ I (ไอ)รป.ม.รุ่น 8 วันที่ 20 มิ.ย.58
สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. คลิกอ่านด้านล่างค่ะ Read More...